Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit “Kadri Zeka”në Gjilan për vitin akademik 2015/2016
Janar 6, 2016 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Nëntor 15, 2015 MË SHUMË
Konkurs për ndarje të bursave për studentët e Universiteteve publike për vitin akademik 2015-2016
Nëntor 6, 2015 MË SHUMË
Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit “Kadri Zeka”në Gjilan, për vitin akademik 2014/2015
Tetor 21, 2014 MË SHUMË