Vendim për anulimin e pozitës së 19 të Konkursit nr.01/1137 të datës 25.09.2017 për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Juridik
Tetor 20, 2017 MË SHUMË
Njoftim për bursa nga DAAD
Tetor 18, 2017 MË SHUMË
Konkurs i jashtëm për Menaxher Personeli dhe Udhëheqës i Prokurimit
Tetor 18, 2017 MË SHUMË
Konkurs për praktikë të studentëve në AKP
Tetor 4, 2017 MË SHUMË
Thirrje/Aplikim për bursë në programin Master dhe PostDocs nga DAAD
Tetor 3, 2017 MË SHUMË
Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan për vitin akademik 2017/2018
Tetor 2, 2017 MË SHUMË
Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan
Shtator 26, 2017 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – baçelor dhe master në vitin akademik 2017-2018
Shtator 6, 2017 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – baçelor dhe master në vitin akademik 2017-2018
Korrik 24, 2017 MË SHUMË
Vendimet e Komisionit të Konteksteve dhe Ankesave
Qershor 5, 2017 MË SHUMË
Njoftim per zgjatje te afatit te konkursit
Mars 29, 2017 MË SHUMË
Konkurs
Mars 15, 2017 MË SHUMË