Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan
Shtator 26, 2017 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – baçelor dhe master në vitin akademik 2017-2018
Shtator 6, 2017 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – baçelor dhe master në vitin akademik 2017-2018
Korrik 24, 2017 MË SHUMË
Vendimet e Komisionit të Konteksteve dhe Ankesave
Qershor 5, 2017 MË SHUMË
Njoftim per zgjatje te afatit te konkursit
Mars 29, 2017 MË SHUMË
Konkurs
Mars 15, 2017 MË SHUMË
Njoftim për ndërprerje të procedurës së rekrutimit të dt. 02.12.2016.
Shkurt 3, 2017 MË SHUMË
Shpallje e konkurseve nga MASHT për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtër të shkencëtarëve dhe për projekte të vogla shkencore
Janar 25, 2017 MË SHUMË
Konkurs nga USAID për studentët e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Tetor 31, 2016 MË SHUMË
MASHT ka hapur konkurs për ndarje të bursave për studentët e Universiteteve Publike për vitin akademik 2016- 2017
Tetor 14, 2016 MË SHUMË
Konkurs për bursa të studentëve nga Kosova në Universitetin e Sheffield-it, Fakultetin Ndërkombëtar “City College”, 2016-17
Qershor 3, 2016 MË SHUMË
Unioni i Bizneseve Shqiptare në Gjermani dhe Oda Ekonomike Gjermano Kosovare kan shpall konkurs për bursa për studentet e vitit akademik 2016/2017
Mars 2, 2016 MË SHUMË