Vazhdim i konkursit për praktikë në Prokurori
Nëntor 3, 2020 MË SHUMË
Konkurs për praktikantë
Tetor 29, 2020 MË SHUMË
Raporti i Komisionit për shqyrtimin e ankesave të kandidatëve për profesor dhe asistent të angazhuar në Fakultetin Juridik për vitin akademik 2020/2021
Tetor 27, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin FSHK,FE dhe FJ, Master E- Qeverisjapër vitin akademik 2020-2021
Tetor 21, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike për vitin akademik 2020-2021
Tetor 21, 2020 MË SHUMË
Raport vlerësues për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në Fakultetin e Edukimit 2020
Tetor 21, 2020 MË SHUMË
Raporti i Komisionit vlerësues në konkursin pëzgjedhjen e një ligjeruesi në lëndën e artit figurativ
Tetor 19, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Juridik, Drejtimi Master QLSHD për vitin akademik 2020-2021
Tetor 19, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin e Shkencave Aplikative për vitin akademik 2020-2021
Tetor 19, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Juridik për vitin akademik 2020-2021
Tetor 16, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Ekonomik për vitin akademik 2020-2021
Tetor 16, 2020 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2020-2021
Tetor 15, 2020 MË SHUMË