Recensioni – Dr.Sc. Selim Daku
Korrik 23, 2020 MË SHUMË
Recensioni – Dr.Sc. Fatmire Krasniqi
Korrik 23, 2020 MË SHUMË
Recensioni – Prof.Ass.Dr. Dukagjin Leka
Korrik 23, 2020 MË SHUMË
Vendim nga Këshilli i Fakultetit Juridik
Korrik 23, 2020 MË SHUMË
Vendim për vazhdim të afatit për aplikim në Konkursin për zgjedhjen e personelit akademik
Korrik 3, 2020 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2020/2021.
Qershor 15, 2020 MË SHUMË
Thirrje për punë nga agjencia HEMELKA
Qershor 11, 2020 MË SHUMË
Ftesë/Auditori i Përgjithshëm i Kosovës, mban ligjeratë online për studentë të IAL në Kosovë
Qershor 10, 2020 MË SHUMË
Njoftim rreth procedurës së aplikimit për bursë të MASHTI-it
Qershor 8, 2020 MË SHUMË
Hackathon me temën” Shpikjet digjitale në shërbim të mësimit të gjuhëve të huaja?”
Qershor 6, 2020 MË SHUMË
Rektori uron studentët, stafin akademik dhe administratën për kalimin e suksesshëm të kësaj faze të pandemisë Covid 19
Qershor 2, 2020 MË SHUMË
KONKURS PËR NDARJEN E BURSAVE PËR STUDENTËT ELITARË TË UNIVERSITETEVE PUBLIKE TË NIVELEVE: BAÇELOR DHE MASTER PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020
Qershor 1, 2020 MË SHUMË