Kanë përfunduar punimet e punëtorisë QUADIC
Shkurt 14, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentet e interesuar per transferim nga Universitetet tjera ne Fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka”
Shkurt 13, 2020 MË SHUMË
Njoftim – Anulimi i konkursit për rekrutim, Pozita e punës: Zyrtar i Teknologjisë Informative
Shkurt 3, 2020 MË SHUMË
Shpallja e rezultateve përfundimtare në bazë të konkursit të brendshëm të datës 13.09.2019 – Njoftim për kandidatët e suksesshëm
Janar 27, 2020 MË SHUMË
Ftesë/ UKZ-së organizon debate garuese me studentët për tema të ndryshme
Dhjetor 25, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët e interesuar të studiojnë në Francë
Dhjetor 19, 2019 MË SHUMË
Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019/2020
Dhjetor 18, 2019 MË SHUMË
Thirrje për praktikë – Posta e Kosovës – Regjioni i Gjilanit
Dhjetor 17, 2019 MË SHUMË
HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STUDENTËT KOSOVARË QË DUAN TË STUDIOJNË NË HUNGARI
Dhjetor 13, 2019 MË SHUMË
Vazhdohet afati i Konkursit për ndarjen e bursave universitare për vitin akdemik 2019/2020
Dhjetor 11, 2019 MË SHUMË
NJOFTIM DHE FTESË PËR KLUBIN NISMËTAR TË DEBATIT
Dhjetor 4, 2019 MË SHUMË
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akdemik 2019/2020
Dhjetor 2, 2019 MË SHUMË