Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2020/2021
Shtator 24, 2020 MË SHUMË
Recensioni – Prof.Ass.Dr. Ekrem Alimi
Shtator 23, 2020 MË SHUMË
Bultetin nr 11.1 Fakulteti Ekonomik
Shtator 23, 2020 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2020-2021
Shtator 21, 2020 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2020-2021
Shtator 21, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentet e interesuar per transferim nga Universitetet tjera ne Fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka”
Shtator 18, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues-Prof.Ass.Dr.Basri Ahmedi
Shtator 1, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues-Prof.Ass.Dr.Ragmi Mustafa
Shtator 1, 2020 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2020/2021
Gusht 31, 2020 MË SHUMË
Buletini nr. 11 – Fakulteti i Edukimit
Korrik 30, 2020 MË SHUMË
Buletini nr. 11 – Fakulteti Ekonomik
Korrik 30, 2020 MË SHUMË
KD i UKZ-së miratoi rregulloren për Këshillin Botues
Korrik 24, 2020 MË SHUMË