Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike -pozita 14
Maj 16, 2019 MË SHUMË
Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike -pozita 13
Maj 16, 2019 MË SHUMË
Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin Ekonomik
Maj 15, 2019 MË SHUMË
Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin Juridik
Maj 15, 2019 MË SHUMË
Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në UKZ
Maj 14, 2019 MË SHUMË
Format e referateve për pranim të stafit akademik
Maj 14, 2019 MË SHUMË
Njoftim për zgjatjen e afatit te konkursit të dt. 26 Prill 2019
Maj 13, 2019 MË SHUMË
Njoftim për përmirësim konkursi të dt.26.04.2019 të UKZ-së
Prill 30, 2019 MË SHUMË
Konkurs
Prill 26, 2019 MË SHUMË
Konkurs – për zgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2019/2020
Mars 26, 2019 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në Kongresin Botëror Ndërkombëtar të Shkencës dhe Inxhinierisë Turke
Shkurt 20, 2019 MË SHUMË
Njoftim për kandidatët e suksesshëm të procedurës së rekrutimit
Dhjetor 3, 2018 MË SHUMË