Buletini – Ekonomik
Tetor 11, 2018 MË SHUMË
Buletini – Juridik
Tetor 10, 2018 MË SHUMË
Buletini Nr.7- FSHK
Tetor 10, 2018 MË SHUMË
Vazhdohet afati i konkursit për studime MASTER
Tetor 5, 2018 MË SHUMË
Buletini Nr.6
Tetor 2, 2018 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” hap konkurs për studime MASTER
Tetor 1, 2018 MË SHUMË
Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2018/2019
Shtator 14, 2018 MË SHUMË
BULETININ Nr.5
Shtator 12, 2018 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore baçelor, në vitin akademik 2018-2019
Shtator 11, 2018 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen apo rizgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh nga fusha kushtetuese – administrative në Fakultetin Juridik të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Shtator 6, 2018 MË SHUMË
KONFERENCË NDËRKOMBËTARE PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM
Shtator 4, 2018 MË SHUMË
Vendim nga Komisioni Qëndror për zgjidhjen e ankesave lidhur me provimin pranues – afati i parë në Universitetin Publik “Kadri Zeka”
Korrik 30, 2018 MË SHUMË