Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Ekonomik për vitin akademik 2020-2021
Tetor 16, 2020 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2020-2021
Tetor 15, 2020 MË SHUMË
Njoftim – Afati për aplikim në Konkursin për angazhimin e personelit akademik
Tetor 4, 2020 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen e një Ligjëruesi në marrëdhënie të rregullt pune për lëndët e Artit figurativ në Fakultetin e Edukimit të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan
Shtator 29, 2020 MË SHUMË
Recensioni – Dr.Sc. Nysret Demaku
Shtator 28, 2020 MË SHUMË
Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2020/2021
Shtator 24, 2020 MË SHUMË
Recensioni – Prof.Ass.Dr. Ekrem Alimi
Shtator 23, 2020 MË SHUMË
Bultetin nr 11.1 Fakulteti Ekonomik
Shtator 23, 2020 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2020-2021
Shtator 21, 2020 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2020-2021
Shtator 21, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentet e interesuar per transferim nga Universitetet tjera ne Fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka”
Shtator 18, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues-Prof.Ass.Dr.Basri Ahmedi
Shtator 1, 2020 MË SHUMË