Njoftim për praktikë /punë në Bankën për Biznes
Tetor 25, 2019 MË SHUMË
Raport i komisionit për angazhim – Mësimdhënës Fusha e Marketingut
Tetor 25, 2019 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrjën në ligjëratën që do të mbahet nga Organizata “Nisma e të rinjëve për të drejtat e njeriut”
Tetor 23, 2019 MË SHUMË
Angazhimet per Fakultetin e Edukimit
Tetor 23, 2019 MË SHUMË
NJOFTIM PËR CEREMONINË E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT “KADRI ZEKA”
Tetor 22, 2019 MË SHUMË
Angazhimet per QLSHD te miratuara nga Keshilli I Fakultetit Juridik
Tetor 21, 2019 MË SHUMË
Vazhdohet afati i Konkursit për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2019/2020
Tetor 21, 2019 MË SHUMË
Njoftim për aplikim për punë/(Senior) Java Developer
Tetor 18, 2019 MË SHUMË
NJOFTIM PËR PUNË PRAKTIKE ME PAGESË PËR STUDENTËT E FAKULTETIT JURIDIK
Tetor 15, 2019 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në kampionatin e Karatesë
Tetor 14, 2019 MË SHUMË
Konkurs plotësues për angazhim të personelit akademik
Tetor 11, 2019 MË SHUMË
Vendimi i Senatit të Universitetit “Kadri Zeka” për rizgjedhjen e asistentes Detrina Alishani
Tetor 11, 2019 MË SHUMË