Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akdemik 2018/2019
Nëntor 27, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kandidatët e suksesshëm për Zyrtar për Zotim të Mjeteve Buxhetore dhe Zyrtar i Pasurisë
Nëntor 26, 2018 MË SHUMË
Njoftim për anulim të procedurës së rekrutimit për pozitën: Zyrtar i Prokurimit2
Nëntor 16, 2018 MË SHUMË
Konkurs per lirim nga pagesa e semestrit per studentet e nivelit bachelor dhe master te Universitetit “Kadri Zeka” ne Gjilan per vitin akademik 2018-2019
Nëntor 5, 2018 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” hap konkursin e dytë plotësues për studime MASTER
Nëntor 5, 2018 MË SHUMË
Konkurs
Tetor 26, 2018 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” hap konkurs plotësues për studime MASTER
Tetor 19, 2018 MË SHUMË
Konkurs – Zyra për Buxhet dhe Financa në Universitetin “Kadri Zeka”
Tetor 19, 2018 MË SHUMË
FTESË PËR KONFERENCË NË BANSKO
Tetor 15, 2018 MË SHUMË
Buletini – Fakulteti i Edukimit
Tetor 12, 2018 MË SHUMË
Buletini – Ekonomik
Tetor 11, 2018 MË SHUMË
Buletini – Juridik
Tetor 10, 2018 MË SHUMË