Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar do të bëhet të enjten
Korrik 25, 2018 MË SHUMË
Njoftim per korigjim te konkursit per pranimin e studenteve te rinje ne Universitetin “Kadri Zeka”, per vitin akademik 2018/2019
Korrik 18, 2018 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore baçelor, në vitin akademik 2018-2019
Korrik 9, 2018 MË SHUMË
BQK HAP PROGRAMIN E PRAKTIKËS PËR STUDENTË
Korrik 5, 2018 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në sesionin informues për projekte nga Zyra Amerikane në Kosovë
Qershor 19, 2018 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Qershor 4, 2018 MË SHUMË
Vendim për refuzimin e Ankesës ndaj parashtruesës së ankesës Drita Rexhepi për pozitën: Drejtor i Zyrës për Shkencë,Zhvillim Akademik dhe Cilësi
Maj 28, 2018 MË SHUMË
Vendim i përzgjedhjes së kandidatit pozita: Vozitës në Rektorat
Maj 23, 2018 MË SHUMË
Njoftim për mundësi punësimi në BKT
Maj 15, 2018 MË SHUMË
Konkurs-Marrëveshje për Shërbime të Veçanta
Prill 30, 2018 MË SHUMË
Njoftim per kandidatet e suksesshem sipas konkursit te dates 26.03.2018
Prill 27, 2018 MË SHUMË
Konkurs për praktikë në Raifaissen Bank
Prill 26, 2018 MË SHUMË