Vendimi i Senatit të Universitetit “Kadri Zeka” për rizgjedhjen e asistentes Detrina Alishani
Tetor 11, 2019 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2019/2020
Tetor 9, 2019 MË SHUMË
Konkurs per lirim nga pagesa e semestrit per studentet e Universitetit “Kadri Zeka” ne Gjilan per vitin akademik 2019-2020
Tetor 4, 2019 MË SHUMË
Fjala e Rektorit Kosumi në fillimin e vitit akademik në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan 1 tetor 2019
Tetor 1, 2019 MË SHUMË
Njoftim për zgjatje të afatit të Konkursit
Tetor 1, 2019 MË SHUMË
Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 2019/2020 – Fakulteti Juridik
Shtator 30, 2019 MË SHUMË
Ftesë për mikpritjen e studentëve nga Universiteti ZUG
Shtator 29, 2019 MË SHUMË
RAPORT I KOMISIONIT PËR ZGJEDHJEN E STAFIT AKADEMIK PËR ANGAZHIM NË SEMESTRIN DIMËROR DHE VEROR VITI AKADEMIK 2019/20 Fakulteti: Juridik, Drejtimi Master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike”
Shtator 28, 2019 MË SHUMË
THIRRJE PËR APLIKIM NË KLINIKËN JURIDIKE PENALE ME RASTE REALE
Shtator 28, 2019 MË SHUMË
Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 2019/2020 – Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
Shtator 26, 2019 MË SHUMË
Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 2019/2020 – Fakulteti i Edukimit
Shtator 26, 2019 MË SHUMË
Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 2019/2020 – Fakulteti Ekonomik
Shtator 26, 2019 MË SHUMË