Këshilli Drejtues ka zgjedhur dy Prorektorë të Universitetit “Kadri Zeka”
Nëntor 14, 2019 MË SHUMË
Rektori i UKZ-së ka vizituar KFOR-in turk në Gjilan
Nëntor 14, 2019 MË SHUMË
UKZ dhe IBC-M nënshkruajnë Memorandum Bashkëpunimi
Nëntor 14, 2019 MË SHUMË
Vendim për lirim nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2019-2020
Nëntor 14, 2019 MË SHUMË
Ambasada e SHBA në Prishtinë shkëmben mundësinë e programit – Thirrje për aplikim
Nëntor 12, 2019 MË SHUMË
Në UKZ do të qëndrojë një studiues amerikan
Nëntor 12, 2019 MË SHUMË
Këshilli Studentor i Fakultetit Ekonomik ka vizituar Kompaninë DEA
Nëntor 12, 2019 MË SHUMË
Njoftim për hapjen e SMU për paraqitjen e provimeve në nivelin Bachelor dhe Master për afatin e Nëntorit 2018/2019
Nëntor 8, 2019 MË SHUMË
Njoftim për hapjen e SMU për paraqitjen e provimeve në nivelin Bachelor për afatin e Nëntorit 2018/2019
Nëntor 8, 2019 MË SHUMË
Regjistrimi i semestrit dimëror për vitin akademik 2019/2020 në nivelin Bachelor dhe Master
Nëntor 8, 2019 MË SHUMË
U mbajt Dita Informuese Erasmus+2020 në UKZ
Nëntor 7, 2019 MË SHUMË
U mbajt prezantimi i projektit “UP TO YOUTH”
Nëntor 7, 2019 MË SHUMË