NJOFTIM RRETH PROCESIT MESIMOR NE DITEN E CEREMONISE SE DIPLOMIMIT
Tetor 23, 2018 MË SHUMË
CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT “KADRI ZEKA”
Tetor 21, 2018 MË SHUMË
Njoftim
Tetor 20, 2018 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” hap konkurs plotësues për studime MASTER
Tetor 19, 2018 MË SHUMË
Në UKZ është promovuar libri Ekonomiksi i Parasë, Bankingut dhe Tregjeve Financiare
Tetor 16, 2018 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Programin master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike” në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati i parë
Tetor 16, 2018 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Programin master E- qeverisja në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati i parë
Tetor 15, 2018 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2018/2019
Tetor 14, 2018 MË SHUMË
Janë mbajtur provimet pranues për studimet master në UKZ
Tetor 13, 2018 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Programin master Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i parë
Tetor 13, 2018 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2018/2019 – Fakulteti juridik
Tetor 12, 2018 MË SHUMË
Njoftim për mbajtjen e Provimit pranues në programin Master E-qeverisja dhe Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike
Tetor 12, 2018 MË SHUMË