UKZ pjesëmarrëse e punimeve të Asociacionit të Universiteteve Ballkanike
Prill 16, 2019 MË SHUMË
Listat e studentëve me të drejtë vote për zgjdhjet e studentëve 2019
Prill 16, 2019 MË SHUMË
Njoftim / Në UKZ do të mbahet DiGiDay Conference/ 30-31 MAJ 2019
Prill 10, 2019 MË SHUMË
Një delegacion nga UKZ po merr pjesë në një vizitë studimore në Universitetin Metropolia në Finlandë
Prill 8, 2019 MË SHUMË
Zgjatet afati për regjistrimin e semestrit veror për vitin akademik 2018/2019 në nivelin bachelor
Prill 8, 2019 MË SHUMË
Njoftim për ditë pushimi
Prill 8, 2019 MË SHUMË
Vendimi i Këshillit Shtetërorë të Cilësisë (KSHC)
Prill 4, 2019 MË SHUMË
Rektori takon Parlamentin Studentor për t’i uruar për procesin zgjedhor
Prill 2, 2019 MË SHUMË
Fjalimi i Rektorit të UKZ-së Bajram Kosumi në Konferencën e Lidershipit Ballkanik të Federatës Universale të Paqes
Prill 2, 2019 MË SHUMË
Regjistrimi i semestrit veror për vitin akademik 2018/2019 në nivelin bachelor
Prill 1, 2019 MË SHUMË
Rektori i UKZ-së Bajram Kosumi ka marr pjesë në Konferencën e Lidershipit Ballkanik
Mars 31, 2019 MË SHUMË
Shpallen Zgjedhjet e përgjithshme në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan
Mars 29, 2019 MË SHUMË