Është mbajtur mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës për Cilësi dhe Vlerësim në UKZ
Shtator 20, 2021 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2021-2022
Shtator 20, 2021 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2021/2022
Shtator 17, 2021 MË SHUMË
Rektori Bajram Kosumi priti në takim nënkryetarin e komunës së Bujanocit Shqiprim Musliu
Shtator 17, 2021 MË SHUMË
Vendim për shtyrjen e afatit të dytë të provimit pranues dhe vazhdimin e aplikimit për regjistrim në UKZ
Shtator 17, 2021 MË SHUMË
Njoftim për studentët të cilët janë të interesuar për transfer nga IAL tjera në Universitetin Publik ” Kadri Zeka” në vitin akademik 2021/2022
Shtator 17, 2021 MË SHUMË
Njoftim/Vazhdon aplikimi për pranimin në Universitet sipas konkursit plotësues
Shtator 13, 2021 MË SHUMË
Vendim për zhvillimin e Proceseve Akademik duke respektuar masat COVID-19
Shtator 13, 2021 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2021/2022
Shtator 10, 2021 MË SHUMË
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – baçelor për vitin akademik 2021/2022
Shtator 9, 2021 MË SHUMË
U mbajt Konferenca për Arsimin e Lartë në Kosovë organizuar nga HERAS
Shtator 8, 2021 MË SHUMË
Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues në Universitetin “Kadri Zeka” për vitin akademik 2021/2022
Shtator 8, 2021 MË SHUMË