Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2020/2021
Shtator 24, 2020 MË SHUMË
Informata për programet studimore të Fakultetit Ekonomik të UKZ
Shtator 22, 2020 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2020-2021
Shtator 21, 2020 MË SHUMË
Këshilli Drejtues ka zgjedhur Prof. Asoc. Dr. Xhevdet Thaqi, Prorektor për Mësim, Kërkime Shkencore dhe Çështje të Studentëve
Shtator 21, 2020 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2020-2021
Shtator 21, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentet e interesuar per transferim nga Universitetet tjera ne Fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka”
Shtator 18, 2020 MË SHUMË
Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar e UKZ-së, hap thirrjen për përzgjedhjen e studentëve për vizitë studimore në PH Zug Zvicër
Shtator 17, 2020 MË SHUMË
Akreditohen programet e UKZ-së
Shtator 15, 2020 MË SHUMË
Sukses i ri për Fakultetin Ekonomik – akreditohen dy profile të reja
Shtator 15, 2020 MË SHUMË
Pensionohet profesori Fejzulla Berisha
Shtator 14, 2020 MË SHUMË
Universitetin “Kadri Zeka” me projekte te reja në ERASMUS +
Shtator 7, 2020 MË SHUMË
Është zgjedhur kryetari i Këshillit Botues të UKZ-së
Shtator 2, 2020 MË SHUMË