UKZ DHE ICK NËNSHKRUAJNË MARRËVESHJE BASHËKPUNIMI
Maj 26, 2022 MË SHUMË
Sara Keqmezi Kryetare e PS në UKZ zgjedhet përfaqësuese e Komitetit të Studentëve në nivel të Kosovës
Maj 26, 2022 MË SHUMË
Stafi i UKZ-së mori pjesë në trajnimin dy ditor organizuar në kuadër të projektit QATEK
Maj 26, 2022 MË SHUMË
NJOFTIM RRETH PROCESIT MËSIMOR GJATË ZHVIILIMIT TË PUNIMEVE TË KONFERENCËS UKZAC-2022/ 30-31 MAJ
Maj 25, 2022 MË SHUMË
Studentët e UKZ-së prezantuan hulumtimin “Sfidat në Parandalimin e Dhunimit Seksual”
Maj 25, 2022 MË SHUMË
Ftesë / UKZ organizon Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Identiteti shkencor dhe kreativiteti në një botë të ndryshuar”
Maj 25, 2022 MË SHUMË
Materiale promovuese nga AKA për studentë në proceset e sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë në Arsimin e Lartë në Kosovë
Maj 23, 2022 MË SHUMË
Maj 23, 2022 MË SHUMË
Në UKZ u mbajt takim bashkëbisedues me Poetin e Parë Laureat të Letërsisë Shqipe Rudolf Marku
Maj 20, 2022 MË SHUMË
Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës/Prishtina International Summer University – OPEN CALL
Maj 19, 2022 MË SHUMË
UKZ dhe HERAS Plus diskutojnë rreth programeve studimore sipas rëndësisë së tregut të punës
Maj 18, 2022 MË SHUMË
Në UKZ është organizuar trajnim rreth Standardeve të Gjykatës së Strasburgut në shoqëritë në zhvillim
Maj 18, 2022 MË SHUMË