Ftoheni të jeni pjesë e testit TOEFL që do të mbahet më 12 MAJ 2019 në UKZ
Prill 26, 2019 MË SHUMË
Listat përfundimtare të studentëve me të drejtë vote për zgjdhjet e studentëve 2019
Prill 26, 2019 MË SHUMË
Mësimdhënës nga Schwamendingeni i Zvicrës vizitojnë UKZ
Prill 26, 2019 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” prezanton profilet akademike në Panairin e Studimeve në Gjilan
Prill 24, 2019 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” bëhet anëtar i Forumit të Rektorëve të Evropës Juglindore dhe Ballkanit Perëndimor
Prill 24, 2019 MË SHUMË
UKZ pjesëmarrëse e punimeve të Asociacionit të Universiteteve Ballkanike
Prill 16, 2019 MË SHUMË
Listat e studentëve me të drejtë vote për zgjdhjet e studentëve 2019
Prill 16, 2019 MË SHUMË
Njoftim / Në UKZ do të mbahet DiGiDay Conference/ 30-31 MAJ 2019
Prill 10, 2019 MË SHUMË
Një delegacion nga UKZ po merr pjesë në një vizitë studimore në Universitetin Metropolia në Finlandë
Prill 8, 2019 MË SHUMË
Zgjatet afati për regjistrimin e semestrit veror për vitin akademik 2018/2019 në nivelin bachelor
Prill 8, 2019 MË SHUMË
Njoftim për ditë pushimi
Prill 8, 2019 MË SHUMË
Vendimi i Këshillit Shtetërorë të Cilësisë (KSHC)
Prill 4, 2019 MË SHUMË