Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentet e Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan për vitin akademik 2020/2021
Tetor 6, 2020 MË SHUMË
Dita e Hapur për projektin SMAHPC, 8 Tetor 2020
Tetor 6, 2020 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e semestrit dhe vendosjen e notave në SMU
Tetor 5, 2020 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Universitetin “Kadri Zeka” për vitin akademik 2020/2021
Tetor 5, 2020 MË SHUMË
Njoftim – Afati për aplikim në Konkursin për angazhimin e personelit akademik
Tetor 4, 2020 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Programin master Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2020/2021
Tetor 3, 2020 MË SHUMË
Në Universitetin “Kadri Zeka” u mbajtën provimet pranuese
Tetor 3, 2020 MË SHUMË
Ka vazhduar mbajtja e provimit pranues për aplikuesit për studentët në UKZ
Tetor 3, 2020 MË SHUMË
Në UKZ u mbajtën disa nga provimet pranuese, nesër vazhdon testimi për aplikantët tjerë
Tetor 2, 2020 MË SHUMË
Regjistrimi i studentëve të rinj në UKZ, rritje e interesimit për disa programe studimore
Tetor 2, 2020 MË SHUMË
”Letërsia nga burgu” libri më i ri nga Rektori Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi
Tetor 2, 2020 MË SHUMË
Nisin provimet pranuese në Universitetin “Kadri Zeka”
Tetor 2, 2020 MË SHUMË