Njoftim për studentët e transferuar nga UP në UKZ të cilët janë fotografuar dhe e kane marrë numrin e tyre të ID-së
Dhjetor 15, 2016 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera në Universitetin “Kadri Zeka”
Dhjetor 12, 2016 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2016/2017
Dhjetor 4, 2016 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2016/2017
Dhjetor 1, 2016 MË SHUMË
Njoftim – Paraqitja e provimit të diplomes – Afati i Nëntorit 2016
Nëntor 25, 2016 MË SHUMË
Njoftim/ 28 Nëntori ditë pushimi
Nëntor 25, 2016 MË SHUMË
Njoftim – Paraqitja e provimeve – Afati i Nëntorit 2016
Nëntor 25, 2016 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2016/2017
Nëntor 19, 2016 MË SHUMË
Vendim për lejim të transferit apo ndërrimit të statusit të studentit-Fakulteti Ekonomik
Nëntor 18, 2016 MË SHUMË
Vendim për lejim të transferit apo ndërrimit të statusit të studentit-Fakulteti Juridik
Nëntor 18, 2016 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2016/2017
Nëntor 17, 2016 MË SHUMË
Vendim mbi lirimin nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2016-2017
Nëntor 8, 2016 MË SHUMË