Vendim i Komisionit Qëndror për Zgjidhjen e Ankesave në afatin e dytë për vitin akademik 2017/18
Shtator 25, 2017 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” bashkorganizator i manifestimit tradicional kulturor, letrar e shkencor “Takimet e Dom Mikelit”
Shtator 21, 2017 MË SHUMË
Mundësi për punë praktike nga UNDP, për të sapo diplomuarit
Shtator 19, 2017 MË SHUMË
Njoftim për shpallje të konkursit, faza e tretë e projekteve të vogla shkencore
Shtator 19, 2017 MË SHUMË
Njoftim për Ditën Ndërkombëtare të Sportit Universitar
Shtator 19, 2017 MË SHUMË
Konkursi për studime master në Universitetin “Kadri Zeka” vazhdon të jetë i hapur deri të premten më datë 20.10.2017
Shtator 18, 2017 MË SHUMË
Ftesë për aplikim në Konferencën Ndërkombëtare: “Knowledge Based Society as a Strategy for Faster Economic Growth”
Shtator 16, 2017 MË SHUMË
Në Fakultetin e Edukimit dhe Fakultetin Ekonomik të Universitetit “Kadri Zeka” janë mbajtur sot provimet pranuese për studime baçlor
Shtator 16, 2017 MË SHUMË
Menaxhmenti i UKZ-së vizitoi njësitë akademike ku u mbajt provimi pranues për studentë të rinj
Shtator 16, 2017 MË SHUMË
Kanë filluar provimet pranuese në Universitetin “Kadri Zeka”
Shtator 15, 2017 MË SHUMË
Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për Afatin e dytë në vitin akademik 2017/2018 në Universitetin “Kadri Zeka”
Shtator 14, 2017 MË SHUMË
Thirrje për aplikim në  Shkollën e Diasporës në Kosovë
Shtator 14, 2017 MË SHUMË