Mësimdhënësit e Universitetit “Kadri Zeka” po qëndrojnë në Universitetin Duisbourg-Essen të Gjermanisë
Nëntor 14, 2017 MË SHUMË
Në UKZ do të mbahet takim informuese me temë çështjet e migracionit
Nëntor 14, 2017 MË SHUMË
Në kuadër të Festave të Nëntorit UKZ organizon / Libri dhe filmi në veprim të kulturës
Nëntor 14, 2017 MË SHUMË
Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar në programin master e-qeverisja do të bëhet të premten më 10.11.2017
Nëntor 8, 2017 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Programin master Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i Dytë
Nëntor 8, 2017 MË SHUMË
Seria e ligjeratavepublike – Qeverisja ka Rëndësi
Nëntor 8, 2017 MË SHUMË
Në Konferencën Ndërkombëtare mbajtur në Korçë punimet shkencore i prezantuan dy profesor të Universitetit “Kadri Zeka”
Nëntor 6, 2017 MË SHUMË
Lista e kandidatëve të pranuar për mbajtje të praktikës në AKP
Nëntor 6, 2017 MË SHUMË
Vendim mbi lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2017/2018
Nëntor 3, 2017 MË SHUMË
Ofertë për studime Master në Universitetin ZUG
Nëntor 3, 2017 MË SHUMË
Njoftim për datën e mbajtjes së Provimit pranues në programin Master Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike
Nëntor 3, 2017 MË SHUMË
Rektori Bajram Kosumi takoi përfaqësuesit studentor të Universitetit “Kadri Zeka”
Nëntor 2, 2017 MË SHUMË