Diplomuan studentët e parë të studimeve master në UKZ
Maj 12, 2020 MË SHUMË
Fjala e Rektorit Kosumi në fillimin e vitit akademik në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan 1 tetor 2019
Tetor 1, 2019 MË SHUMË
Konstituohet Këshilli i Fakultetit Juridik në Universitetin “Kadri Zeka”
Maj 23, 2019 MË SHUMË
Konstituohet Këshilli i Fakultetit Ekonomik në Universitetin “Kadri Zeka”
Maj 22, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga KQZ për mbajtjen e mbledhjes konstituive të Senatit të UKZ
Maj 21, 2019 MË SHUMË
Konstituohet Këshilli i Fakultetit të Edukimit në Universitetin “Kadri Zeka”
Maj 21, 2019 MË SHUMË
Konstituohet Këshilli i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Universitetin “Kadri Zeka”
Maj 20, 2019 MË SHUMË
Rendi i ditës për konstituimin e këshillave të fakulteteve
Maj 17, 2019 MË SHUMË
Vendimi për konstituim të këshillave të fakulteteve
Maj 17, 2019 MË SHUMË
Certifikimi i Rezultateve perfundimtare per zgjedhjet studentore 2019
Maj 14, 2019 MË SHUMË
Rezultatet preliminare per anetar te Senatit nga Stafi akademik dhe administrativ 2019
Maj 14, 2019 MË SHUMË
Në Universitetin “Kadri Zeka” u mbajtën zgjedhjet për anëtarë të Senatit nga stafi akademik dhe administrativ  
Maj 13, 2019 MË SHUMË