Në UKZ u bë hapja e fushatës për zgjedhjet studentore 2019
Prill 25, 2019 MË SHUMË
Rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UKZ
Prill 17, 2019 MË SHUMË
Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores për zgjedhjet ne UKZ dhe punën e Këshillit të Fakultetit te datës 13.03.2015
Prill 17, 2019 MË SHUMË
Rregullorja për Zgjedhjet Studentore
Prill 17, 2019 MË SHUMË
Listat e studentëve me të drejtë vote për zgjdhjet e studentëve 2019
Prill 16, 2019 MË SHUMË
Formulari per aplikim
Prill 12, 2019 MË SHUMË
VENDIM MBI THEMELIMIN E KQZ PER ZGJEDHJET STUDENTORE
Prill 4, 2019 MË SHUMË
Ftesë për dërgimin e përfaqësuesit të organizatës studentore
Prill 2, 2019 MË SHUMË
Shpallen Zgjedhjet e përgjithshme në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan
Mars 29, 2019 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” inkurajon të gjithë studentët që të marrin pjesë në zgjedhjet studentore
Mars 29, 2019 MË SHUMË