Mundësi Punësimi për Studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, nga Limitless Marketing LLC
Maj 5, 2021 MË SHUMË
TRAJNIM I STAFIT TË UKZ PËR PËRDORIMIN E EBSCO
Maj 5, 2021 MË SHUMË
Universiteti Publik “Kadri Zeka” inkurajon të gjithë studentët që të marrin pjesë në zgjedhjet studentore
Maj 5, 2021 MË SHUMË
Në UKZ nesër mbahen zgjedhjet studentore
Maj 5, 2021 MË SHUMË
UKZ ka pranuar pajisje teknologjike nga projekti ENEMLOS
Prill 30, 2021 MË SHUMË
Njoftim për ditë pushimi sipas Kalendarit për Festa Zyrtare
Prill 30, 2021 MË SHUMË
DISKUTIM PUBLIK I KALENDARIT VJETOR PËR SIGURIMIN E CILËSISË NË UKZ
Prill 29, 2021 MË SHUMË
UKZ bashkë me GIZ organizoi trajnim për studentet për Letër Motivuese dhe CV
Prill 29, 2021 MË SHUMË
Në UKZ është mbajtur punëtori për Harmonizimin e Syllabuseve me Kurrikulën Bërthamë të Kosovës
Prill 23, 2021 MË SHUMË
Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan ka themeluar Klubin e IT
Prill 22, 2021 MË SHUMË
Zhvillohet vizita monitoruese për projektin erasmus + “ResearchCult project”
Prill 22, 2021 MË SHUMË
Thirrje për programin BPB Junior për studentët e Universitetit Publik “Kadri Zeka”
Prill 21, 2021 MË SHUMË