Informata për programet studimore të Fakultetit Ekonomik të UKZ
Shtator 22, 2020 MË SHUMË
Letër falënderuese nga Prof. Asoc. Dr. Fejzulla Berisha drejtuar rektorit Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi
Shtator 22, 2020 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2020-2021
Shtator 21, 2020 MË SHUMË
Këshilli Drejtues ka zgjedhur Prof. Asoc. Dr. Xhevdet Thaqi, Prorektor për Mësim, Kërkime Shkencore dhe Çështje të Studentëve
Shtator 21, 2020 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2020-2021
Shtator 21, 2020 MË SHUMË
OSBE hap thirrje për aplikim për studentët të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e Akademisë së të rinjëve 2020 – programi  tre -javor
Shtator 16, 2020 MË SHUMË
Akreditohen programet e UKZ-së
Shtator 15, 2020 MË SHUMË
Sukses i ri për Fakultetin Ekonomik – akreditohen dy profile të reja
Shtator 15, 2020 MË SHUMË
Pensionohet profesori Fejzulla Berisha
Shtator 14, 2020 MË SHUMË
UKZ pjesë e projektit STAND të ERASMUS +
Shtator 9, 2020 MË SHUMË
Universitetin “Kadri Zeka” me projekte te reja në ERASMUS +
Shtator 7, 2020 MË SHUMË
Ftesë për trajnim në projektin IPA
Shtator 4, 2020 MË SHUMË