Thirrje për pjesëmarrje në shkollën verore 2019, Jalë, Shqipëri
Korrik 16, 2019 MË SHUMË
AKA akrediton Programin e Studimit Matematikë Arsimore në UKZ
Korrik 16, 2019 MË SHUMË
THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN, MARRËDHËNIET SHQIPTARO-KINEZE: TRADITA, GJENDJA DHE PERSPEKTIVA
Korrik 16, 2019 MË SHUMË
Më shumë se dy aplikantë për një vend në konkursin për pranimin e studentëve në UKZ
Korrik 15, 2019 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” lidhë bashkëpunimin me Caritasin Zviceran
Korrik 15, 2019 MË SHUMË
Parlamenti Studentor organizoi ushtrime vullnetare për aplikuesit e rinj (maturantët)
Korrik 12, 2019 MË SHUMË
Vazhdon të jetë i hapur konkursi për tu regjistruar në Universitetin “Kadri Zeka”
Korrik 11, 2019 MË SHUMË
Parlamenti Studentor do të mbaj ushtrime vullnetare për aplikuesit e rinj (maturantët)
Korrik 10, 2019 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” dhe Universiteti “Angel Kanchev” Ruse nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi
Korrik 9, 2019 MË SHUMË
Organizimi i testit në TOEFL
Korrik 5, 2019 MË SHUMË
UKZ hap konkurs për pranimin e studentëve të rinj në vitin akademik 2019/2020
Korrik 5, 2019 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore baçelor në vitin akademik 2019/2020
Korrik 5, 2019 MË SHUMË