FTESË/LIGAT UNIVERSITARE
Shkurt 20, 2020 MË SHUMË
UKZ nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Kosovës për Siguri Publike
Shkurt 18, 2020 MË SHUMË
Urimi i Rektorit Kosumi për 12 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës
Shkurt 16, 2020 MË SHUMË
UKZ ka shënuar 12 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës
Shkurt 14, 2020 MË SHUMË
Kanë përfunduar punimet e punëtorisë QUADIC
Shkurt 14, 2020 MË SHUMË
Projektit QUADIK ka vazhduar me paraqitjen e paketave punuese
Shkurt 13, 2020 MË SHUMË
U mbajt konferenca “Universiteti, Politika dhe Vlerat e Arsimit të Lartë” organizuar nga Konferenca e Rektorëve
Shkurt 13, 2020 MË SHUMË
Thirrje për aplikim në Programin Specialist Fulbright 2020
Shkurt 13, 2020 MË SHUMË
Pensionohet profesori Januz Dërvodeli
Shkurt 12, 2020 MË SHUMË
Kanë vazhduar punimet në ditën e dytë të fillimit të projektit QUADIC
Shkurt 12, 2020 MË SHUMË
UKZ do të shënojë 12- vjetorin e shtetësisë së Kosovës
Shkurt 12, 2020 MË SHUMË
Ka filluar implementimi i projektit QUADIC
Shkurt 11, 2020 MË SHUMË