Zgjedhja e u.d. të prorektorëve për Çështje Mësimore dhe për Buxhet dhe Financa
Mars 20, 2015 MË SHUMË
Kampusi i universitetit po shënon lëvizje pozitive drejt investimit
Mars 17, 2015 MË SHUMË
Me një ceremoni të përbashkët shënohet dy vjetori i themelimit të tre Universiteteve publike
Mars 6, 2015 MË SHUMË
Në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, kanë qëndruar ekipi i ekspertëve të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës
Shkurt 26, 2015 MË SHUMË
Anëtarët e Komisionit për Arsim vizituan Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan
Shkurt 24, 2015 MË SHUMË
Në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan u promovua libri “Qytetet e Kosovës gjatë Shekujve XVI – XVIII”
Shkurt 24, 2015 MË SHUMË
Është bërë pranim-dorëzimi i detyrës së u.d. së rektorit të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Shkurt 9, 2015 MË SHUMË