Universiteti Publik “Kadri Zeka” dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi
Shtator 23, 2022 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues, Afati Plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Baçelor për vitin akademik 2022/2023
Shtator 23, 2022 MË SHUMË
UKZ bashkorganizator i Gjysmë Maratonës Mbarëkombëtare Gjilani 2022
Shtator 22, 2022 MË SHUMË
Njoftim për zgjatje të afatit për aplikim në studimet Master
Shtator 22, 2022 MË SHUMË
Janë mbajtur provimet pranuese të konkursit plotësues të studimeve themelore për vitin akademik 2022/2023
Shtator 21, 2022 MË SHUMË
Lista me emrat e kandidatëve të cilët do t’i nënshtrohen provimit pranues – Afati Plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, në vitin e parë të studimeve baçelor, për vitin akademik 2022/2023
Shtator 20, 2022 MË SHUMË
Prezantimi i rezultateve të arritura në trajnimin në kuadër të projekteve SMAHPC dhe SIAHDPC
Shtator 19, 2022 MË SHUMË
Thirrje për programin e praktikës në FINCA
Shtator 16, 2022 MË SHUMË
NDJEKE PRAKTIKËN DHE PUNËSOHU NË FINCA KOSOVË/Departamenti TI-Njësia Databazë dhe Aplikacione
Shtator 16, 2022 MË SHUMË
Në trajnimin e radhës në kuadër të projektit SIAHDPC po merr pjesë edhe një ekip i UKZ-së
Shtator 16, 2022 MË SHUMË
Studentët e UKZ-së të udhëhequr nga kryetarja e PS kanë marrë pjesë në punëtorinë organizuar nga GIZ
Shtator 16, 2022 MË SHUMË
Ftesë për Sesion Informativ – Programi i Granteve për Mbështetjen e Universitetit 2022/23
Shtator 14, 2022 MË SHUMË