Fakulteti i Edukimit i UKZ-së se shpejti me klasë bashkëkohore për mësimin praktik në programin parashkollor
Korrik 3, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Dekanati i Fakultetit Ekonomik
Korrik 2, 2020 MË SHUMË
Vendim për respektimin e masave ndaj COVID-19
Qershor 30, 2020 MË SHUMË
U mbajtën takimet me ekspertët ndërkombëtarë për riakreditim
Qershor 29, 2020 MË SHUMË
Vizitë e Zyrës Erasasmus+ në Universitetin “Kadri Zeka”
Qershor 26, 2020 MË SHUMË
Fondi Kosovaro-Amerikan i Edukimit (KAEF) – Programi i bursave për magjistraturë në SHBA
Qershor 26, 2020 MË SHUMË
KONFERENCA E REKTORËVE PËR STATUTET E UNIVERSITETEVE DHE PAVARËSINË BUXHETORE
Qershor 23, 2020 MË SHUMË
UKZ ka mbajtur sesion informues me drejtues te AKA për akreditim
Qershor 22, 2020 MË SHUMË
Zgjatet Afati për paraqitja të provimeve– Afati i Qershorit 2019/2020
Qershor 22, 2020 MË SHUMË
Rektorët e universiteteve publike u pritën në takim nga Kryeministri Hoti
Qershor 19, 2020 MË SHUMË
Libri ELECTORAL SYSTEMS SOUTHEAST EUROPE i Porf. Asoc. Dr. Sadik Haxhiu botohet në gjuhën angleze
Qershor 19, 2020 MË SHUMË
Rektori Kosumi zgjedhet kryetar i Konferencës së Rektorëve të Kosovës
Qershor 18, 2020 MË SHUMË