Pesë student të UKZ-së përfituan trajnim falas në Kontabilitet në kompaninë FIFO LLC
Prill 25, 2018 MË SHUMË
FTESË PËR APLIKIM PËR QËNDRIM STUDIUES NË PARLAMENTIN GJERMAN
Prill 25, 2018 MË SHUMË
Njoftim për studentët e diplomuar në Universitetin “Kadri Zeka”- Fakulteti i Edukimit
Prill 23, 2018 MË SHUMË
Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master
Prill 23, 2018 MË SHUMË
U.S. Misioni në Kosovë ka hapur thirrje për programin Hubert H.Humphrey Fellowship 2018-2020
Prill 23, 2018 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në konferencën “ARSIM PËR TË ARDHMEN”
Prill 23, 2018 MË SHUMË
Thirrje për aplikim në Seminarin: Integrating and Validating practrical Entrepreneurship skills in engineering and ICT studies
Prill 23, 2018 MË SHUMË
Njoftim për hapjen e SEMS-it për paraqitjen e provimeve për afatin e prillit 2017/2018
Prill 20, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kohen e mbajtjes së Kolokviumeve në lëndët “Ndërmarrësia” dhe “Marketingu Industrial”
Prill 18, 2018 MË SHUMË
Njoftim: Lënda MENAXHIMI I RISKUT DHE SIGURIMET
Prill 18, 2018 MË SHUMË
Njoftim: Lënda MAKROEKONOMI I
Prill 18, 2018 MË SHUMË
Është bërë promovimi i Projektit REBUS në Universitetin ”Kadri Zeka”
Prill 17, 2018 MË SHUMË