UKZ DHE ICK NËNSHKRUAJNË MARRËVESHJE BASHËKPUNIMI
Maj 26, 2022 MË SHUMË
Sara Keqmezi Kryetare e PS në UKZ zgjedhet përfaqësuese e Komitetit të Studentëve në nivel të Kosovës
Maj 26, 2022 MË SHUMË
Stafi i UKZ-së mori pjesë në trajnimin dy ditor organizuar në kuadër të projektit QATEK
Maj 26, 2022 MË SHUMË
NJOFTIM RRETH PROCESIT MËSIMOR GJATË ZHVIILIMIT TË PUNIMEVE TË KONFERENCËS UKZAC-2022/ 30-31 MAJ
Maj 25, 2022 MË SHUMË
Studentët e UKZ-së prezantuan hulumtimin “Sfidat në Parandalimin e Dhunimit Seksual”
Maj 25, 2022 MË SHUMË
Ftesë / UKZ organizon Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Identiteti shkencor dhe kreativiteti në një botë të ndryshuar”
Maj 25, 2022 MË SHUMË
Materiale promovuese nga AKA për studentë në proceset e sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë në Arsimin e Lartë në Kosovë
Maj 23, 2022 MË SHUMË
Ftesë për Pjesëmarrje në prezantimin e hulumtimit “Sfidat në Parandalimin e Dhunimit Seksual”
Maj 23, 2022 MË SHUMË
Maj 23, 2022 MË SHUMË
Mundësi për punë praktike në kompaninë Floil L.L.C. – Fluidi Group
Maj 20, 2022 MË SHUMË
Në UKZ u mbajt takim bashkëbisedues me Poetin e Parë Laureat të Letërsisë Shqipe Rudolf Marku
Maj 20, 2022 MË SHUMË
Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës/Prishtina International Summer University – OPEN CALL
Maj 19, 2022 MË SHUMË