Studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike kanë realizuar projekte praktike në PhP & MySQL të avancuar
Shkurt 24, 2021 MË SHUMË
FTESA – Konferenca Ndërkombëtare e Kosovës për Kërkime Arsimore-KICER 2021
Shkurt 24, 2021 MË SHUMË
Ftesë nga anëtarët e ELFA – Panairi Virtual LLM i LSGL
Shkurt 24, 2021 MË SHUMË
UKZ në Gjilan dhe Novo Mesto në Slloveni nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi
Shkurt 18, 2021 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve dhe regjistrimin e semestrit veror në nivelin bachelor dhe master
Shkurt 18, 2021 MË SHUMË
Njoftim për ditë pushimi
Shkurt 16, 2021 MË SHUMË
UKZ ka shënuar 13 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës
Shkurt 16, 2021 MË SHUMË
Thirrje për aplikim në Klinikën Juridike Penale me raste reale
Shkurt 15, 2021 MË SHUMË
Komunikatë për procesin e ri/akreditimit 2021 nga Konferenca e Rektorëve të Universiteteve Publike
Shkurt 15, 2021 MË SHUMË
Në UKZ prezantohet gjuha e shenjave
Shkurt 12, 2021 MË SHUMË
UKZ do të shënojë 13- vjetorin e shtetësisë së Kosovës
Shkurt 12, 2021 MË SHUMË
Thirrje për paraqitjen e Punimeve Shkencore – ENAI
Shkurt 12, 2021 MË SHUMË