Regjistrimi i semestrit dimëror për vitin akademik 2018/2019 në nivelin bachelor
Nëntor 17, 2018 MË SHUMË
Njoftim për anulim të procedurës së rekrutimit për pozitën: Zyrtar i Prokurimit2
Nëntor 16, 2018 MË SHUMË
Njoftim/Takim informues për Aplikim në Raundin e 12-të, të Skemës Young Cell, Programi i BE-së për bursa post-diplomike, 19.11.2018
Nëntor 16, 2018 MË SHUMË
UKZ DHE UCG NËNSHKRUAJNË MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI
Nëntor 10, 2018 MË SHUMË
Ftesë nga ambasadat franceze dhe gjermane – Konferencë në Universitetin e Prishtinës të mërkurën më 14 nëntor
Nëntor 9, 2018 MË SHUMË
Lajmërim për Aplikim në Raundin e 12-të, të Skemës Young Cell, Programi i BE-së për bursa post-diplomike 2018-2019
Nëntor 9, 2018 MË SHUMË
Njoftim per mbajtjen e ushtrimeve nga lenda: Informatikë te Hysnije Murtezi
Nëntor 5, 2018 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” hap konkursin e dytë plotësues për studime MASTER
Nëntor 5, 2018 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Master te pranuar në vitin akademik 2018/2019
Nëntor 2, 2018 MË SHUMË
Vendim nga Komisioni Qendror për zgjidhjen e ankesave lidhur me provimin pranues – Niveli: Master në Universitetin Publik “Kadri Zeka”
Tetor 30, 2018 MË SHUMË
Vendim i Komisionit Disiplinor në Fakultetin Juridik
Tetor 23, 2018 MË SHUMË
NJOFTIM RRETH PROCESIT MESIMOR NE DITEN E CEREMONISE SE DIPLOMIMIT
Tetor 23, 2018 MË SHUMË