Studentët e UKZ-së janë certifikuar për pjesëmarrje në programin “Klinika Juridike Penale”
Qershor 7, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga lënda “Ndërmarrësia”
Qershor 6, 2019 MË SHUMË
Ftesë/ Ligjëratë nga organizata Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR KS)
Qershor 3, 2019 MË SHUMË
Konferenca DiGiDay ka ofruar një mundësi të shkëlqyer për të fituar njohuri në fushën e zhvillimit të teknologjisë
Maj 31, 2019 MË SHUMË
Studentët e Universitetit Publik “Kadri Zeka” shënojnë 1 Qershorin-Ditën e Fëmijëve
Maj 31, 2019 MË SHUMË
Ka hapur punimet Konferenca e parë DiGiDay 2019 organizuar nga UKZ
Maj 30, 2019 MË SHUMË
Në UKZ u mbajt sesioni informues ERASMUS+
Maj 30, 2019 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në prezantimin e projektit “Parandalimi dhe mbrojtja nga dhuna në familje”
Maj 29, 2019 MË SHUMË
UKZ në bashkëpunim me ERASMUS organizojnë sesionin informues
Maj 29, 2019 MË SHUMË
Është konstituuar Senati i UKZ-së
Maj 28, 2019 MË SHUMË
UKZ do të organizoj Konferencën e parë DiGiDay, më 30-31 maj 2019
Maj 28, 2019 MË SHUMË
Federata e Sporteve Universitare me 02 Qershor 2019 organizon gara në Not
Maj 27, 2019 MË SHUMË