Njoftim
Prill 13, 2018 MË SHUMË
Shpallja e rezultateve përfundimtare në bazë të konkursit të brendshëm të datës 13.03.2018 – Njoftim për kandidatët e suksesshëm
Prill 12, 2018 MË SHUMË
Njoftim – Kolokviumi i parë nga lënda “Ndërmarrësia”
Prill 11, 2018 MË SHUMË
Njoftim për marrjen e çertifikatave
Prill 6, 2018 MË SHUMË
Njoftim për ditë pushimi
Prill 6, 2018 MË SHUMË
Njoftim/ Të hënën ditë pushimi
Mars 30, 2018 MË SHUMË
Njoftim “E drejta Biznesore Ndërkombëtare”, prof.Mazllum Baraliu
Mars 28, 2018 MË SHUMË
Njoftim “Etika ne Biznes”, prof.Mazllum Baraliu
Mars 28, 2018 MË SHUMË
Në UKZ është mbajtur takimi i parë i partnerëve për fillimin e projektit në HERAS
Mars 27, 2018 MË SHUMË
Regjistrimi i semestrit veror për vitin akademik 2017/2018 në nivelin Master
Mars 27, 2018 MË SHUMË
Njoftim për lëndën Gjuhë Gjermane II
Mars 27, 2018 MË SHUMË
Regjistrimi i semestrit veror për vitin akademik 2017/2018 ne nivelin bachelor
Mars 26, 2018 MË SHUMË