Dita Informuese Erasmus+ ne Universitetin e Gjilanit “Kadri Zeka” me date 18 Dhjetor 2018
Dhjetor 17, 2018 MË SHUMË
Informim 
Dhjetor 17, 2018 MË SHUMË
Informim 
Dhjetor 17, 2018 MË SHUMË
Njoftim
Dhjetor 17, 2018 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në seminarin e përbashkët të Ekspertëve për Reforma në Arsimin e Lartë në Kosovë, 21 dhjetor 2018
Dhjetor 17, 2018 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në sesionin informues nga Zyra e Erasmus+ në Kosovë
Dhjetor 10, 2018 MË SHUMË
Agjencia Kundër Korrupsionit do të organizoj ligjëratë për studentët e UKZ-së
Dhjetor 7, 2018 MË SHUMË
Sesion informues/Thirrje për Aplikime /Programi global i shkëmbimit të programeve universitare 2019-2020 (Global UGRAD)
Dhjetor 7, 2018 MË SHUMË
Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2018/2019
Dhjetor 5, 2018 MË SHUMË
UKZ-së pjesëmarrëse në takimin e ftuar nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës
Dhjetor 5, 2018 MË SHUMË
BIRN do të organizoj trajnim në Universitetin “Kadri Zeka”
Dhjetor 4, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kandidatët e suksesshëm të procedurës së rekrutimit
Dhjetor 3, 2018 MË SHUMË