Ftesë për pjesëmarrje në prezantimin e projektit “Parandalimi dhe mbrojtja nga dhuna në familje”
Maj 29, 2019 MË SHUMË
UKZ në bashkëpunim me ERASMUS organizojnë sesionin informues
Maj 29, 2019 MË SHUMË
Është konstituuar Senati i UKZ-së
Maj 28, 2019 MË SHUMË
UKZ do të organizoj Konferencën e parë DiGiDay, më 30-31 maj 2019
Maj 28, 2019 MË SHUMË
Federata e Sporteve Universitare me 02 Qershor 2019 organizon gara në Not
Maj 27, 2019 MË SHUMË
Konstituohet Këshilli i Fakultetit Juridik në Universitetin “Kadri Zeka”
Maj 23, 2019 MË SHUMË
Vlerësimi i Stafit Akademik
Maj 23, 2019 MË SHUMË
Konstituohet Këshilli i Fakultetit Ekonomik në Universitetin “Kadri Zeka”
Maj 22, 2019 MË SHUMË
UKZ dhe Caritasit Zviceran së shpejti me projekt të përbashkët
Maj 22, 2019 MË SHUMË
Në UKZ promovohen katër libra
Maj 21, 2019 MË SHUMË
Konstituohet Këshilli i Fakultetit të Edukimit në Universitetin “Kadri Zeka”
Maj 21, 2019 MË SHUMË
Studentja Lizë Rexhepi udhëheqëse kryesore e ceremonisë së diplomimit në Ohio të SHBA-së
Maj 21, 2019 MË SHUMË