Universiteti “Kadri Zeka” hap konkurs plotësues për studime MASTER
Tetor 19, 2018 MË SHUMË
Njoftim për orarin e ligjeratave për lëndët e prof. Flamur Hyseni
Tetor 19, 2018 MË SHUMË
Thirrje për Aplikime – Programi Unik i Master-it MARIHE
Tetor 17, 2018 MË SHUMË
Ftesë për trajnim – seksionin për media, Misioni i OSBE-së në Kosovë
Tetor 17, 2018 MË SHUMË
Në UKZ është promovuar libri Ekonomiksi i Parasë, Bankingut dhe Tregjeve Financiare
Tetor 16, 2018 MË SHUMË
FTESË PËR KONFERENCË NË BANSKO
Tetor 15, 2018 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2018/2019
Tetor 14, 2018 MË SHUMË
Janë mbajtur provimet pranues për studimet master në UKZ
Tetor 13, 2018 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2018/2019 – Fakulteti juridik
Tetor 12, 2018 MË SHUMË
Njoftim për mbajtjen e Provimit pranues në programin Master E-qeverisja dhe Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike
Tetor 12, 2018 MË SHUMË
PROGRAMI I PUNËS PRAkTIKE NË BIZNESET GJERMANE
Tetor 11, 2018 MË SHUMË
Ftesë/Promovimi i librit Ekonomiksi i Parasë, Bankingut dhe Tregjeve Financiare
Tetor 11, 2018 MË SHUMË