Njoftim për studentët e diplomuar në Universitetin “Kadri Zeka”
Janar 19, 2018 MË SHUMË
Lajmërim për studentët e vitit të tretë të Shkencave Kompjuterike
Janar 18, 2018 MË SHUMË
Njoftim për studentët e diplomuar në Universitetin “Kadri Zeka”
Janar 15, 2018 MË SHUMË
Njoftim – kolokviumi i dytë në lëndën “Menaxhimi i Projekteve”
Janar 11, 2018 MË SHUMË
FTESË/ UKZ organizon prezantimin e rezultateve të hulumtimit “Identifikimi i fëmijëve me nevoja të veçanta në anamoravë”
Janar 9, 2018 MË SHUMË
Njoftim – kollokviumin i dytë në lëndën Financa
Janar 5, 2018 MË SHUMË
Njoftim për studentet e studimeve pasdiplomike te programit master: Qeverisja lokale dhe shoqeria demokratike
Janar 3, 2018 MË SHUMË