Informatë për hapjen e email adresave zyrtare për studentët e UKZ-së
Shkurt 14, 2018 MË SHUMË
UKZ dhe Komuna e Kamenicës nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi
Shkurt 13, 2018 MË SHUMË
Ftesë/FSHK i UKZ-së prezenton projektet në kuadër të 10 Vjetorit të Pavarësisë së Kosovës
Shkurt 12, 2018 MË SHUMË
Federata e Sporteve të Kosovës organizon turnir
Shkurt 9, 2018 MË SHUMË
Konkurs i hapur për esenë më të mirë me temë: “10 vjetori i pavarësisë ”
Shkurt 9, 2018 MË SHUMË
Njoftim për studentët e diplomuar në Universitetin “Kadri Zeka”
Shkurt 9, 2018 MË SHUMË
Njoftim nga lënda:Sjellje e konsumatorëve
Shkurt 8, 2018 MË SHUMË
PROGRAMI KËRKO DREJTËSI – Thirrje për aplikim
Shkurt 7, 2018 MË SHUMË
Njoftim
Shkurt 7, 2018 MË SHUMË
Njoftim për studentët e diplomuar në Universitetin “Kadri Zeka”- Fakulteti Ekonomik
Shkurt 6, 2018 MË SHUMË
Njoftim – Etika ne Biznes
Shkurt 5, 2018 MË SHUMË
Njoftim – E drejta biznesore nderkombetare
Shkurt 5, 2018 MË SHUMË