U mbajt prezantimi i projektit “UP TO YOUTH”

Nëntor 7, 2019

Në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan u bë prezantimi i projektit “UP TO YOUTH” i cili financohet nga USAID dhe është i shtrirë në 9-të komuna të Republikës së Kosovës, ku do të angazhon rreth 40 të rinj.

Projekti “Up Up Youth” i financuar nga USAID funksionon me të rinjtë e Kosovës nga mosha 16-24 vjeç të cilët janë të prekshëm nga përjashtimi social, duke i mobilizuar dhe fuqizuar ata për një ndikim pozitiv në shoqëri. Projekti synon rininë e margjinalizuar, veçanërisht ata të nënvlerësuar nga iniciativat kapitale, me stres dhe traumë të pa adresuar, ose të prekshme nga zhvillimi i sjelljeve të rrezikshme. Programi punon për ndërtimin e aseteve dhe agjencive rinore, duke mundësuar të rinjtë të kontribuojnë dhe luajnë role udhëheqëse në komunitetet e tyre, duke ndërtuar dhe mbështetur rrjete dhe një mjedis që ofron mundësi për zhvillim pozitiv të të rinjve.

Qëllimi i projektit është të ndikojë pozitivisht te të rinjtë, të cilët nën moshën 24 vjeç përbëjnë 42% të popullsisë së Kosovës, nga ta 52% janë të pa punë dhe 30% i takojnë ekonomisë joformale. Duke u mbushur me ambicie dhe dëshirë për t’u integruar plotësisht në ekonominë globale, ndërsa janë të irrituar nga mundësitë që kanë në dispozicion, rinia do të luajë një rol kryesor në përcaktimin e të ardhmes politike dhe ekonomike të Kosovës, dhe zëri juaj të dëgjohet.

Ata që dëshirojnë të marrin pjesë, aplikacionet e tyre duhet t’i dorëzojnë deri më 13.11.2019, në adresën:  KosovoApplications@KosovoUptoYouth.org