Rezultatet e provimit pranues të studentëve për vitin akademik 2014/15 (Afati i Shtatorit)
Shtator 25, 2014 MË SHUMË