Në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, është mbajtur ceremonia e certifikimit të studentëve për Vullnetarizmin rinor
Tetor 15, 2014 MË SHUMË