Është bërë pranim-dorëzimi i detyrës së u.d. së rektorit të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Shkurt 9, 2015 MË SHUMË