Universitetin e Gjilanit “Kadri Zeka” e ka vizituar KFOR-i Turk
Shtator 4, 2015 MË SHUMË