Rezultatete Preliminare të Provimit Pranues në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan, në afatin plotësues të shtatorit
Shtator 21, 2015 MË SHUMË