Bëhet pranim-dorëzimi i detyrës së rektorit të Universitetit të Gjilanit “Kadri Zeka”
Shtator 25, 2015 MË SHUMË