UKZ pjesë e marrëveshjes së Asociacioneve të Universiteteve Ballkanike
Tetor 13, 2015 MË SHUMË
UKZ nderon heroinën e kombit Hanumshahe Abdullahu – Zymberi
Tetor 13, 2015 MË SHUMË