Në Universitetin “Kadri Zeka” ka mbajtur ligjëratë Prof. Dr. Shinasi Rama
Dhjetor 15, 2015 MË SHUMË