Njoftim
Dhjetor 31, 2015 MË SHUMË
Vendim lidhur me ankesat e kandidatëve kundër vendimeve të Komisioneve të Fakulteteve për transferim në UKZ
Dhjetor 31, 2015 MË SHUMË