Në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan ka filluar me kohë semestri veror
Shkurt 16, 2016 MË SHUMË
Njoftim
Shkurt 16, 2016 MË SHUMË
Shqyrtimi i ankesave të parashtruara ndaj Vendimit të Senatit
Shkurt 16, 2016 MË SHUMË