Në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, kanë qëndruar zyrtarë të Agjencisë së Akreditimit e Kosovës
Shkurt 19, 2016 MË SHUMË
Ftesë për aplikim për bursa në YCS Raundi X
Shkurt 19, 2016 MË SHUMË