Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan ka nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare bashkëpunimi me Universitetin e Kastamonias nga Turqia
Prill 6, 2016 MË SHUMË