Rektori Bajram Kosumi nënshkroi marrëveshje ndërkombëtare në emër të Universitetit “Kadri Zeka” me Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Prill 8, 2016 MË SHUMË