Është mbajtur ligjërata rreth  vlerësimit objektiv dhe pandershmërisë akademike
Maj 13, 2016 MË SHUMË
Njoftim për praktikë në  bankën Raiffeisen
Maj 13, 2016 MË SHUMË