Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi mes Universitetit “Kadri Zeka” dhe Universitetit Politeknik delle Marche nga Ancona e Italisë
Maj 19, 2016 MË SHUMË