Naim Mustafa  është zgjedhur  prorektor për Buxhet dhe Financa në Universitetin “Kadri Zeka”
Qershor 10, 2016 MË SHUMË
Ekipi i ekspertëve të Agjencisë së Akreditimit e Kosovës kanë qëndruar në  Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan
Qershor 10, 2016 MË SHUMË
Është kompletuar Këshilli Drejtues i Universitetit “Kadri Zeka”
Qershor 10, 2016 MË SHUMË