Në Universitetin “Kadri Zeka” është mbajt takim informues për mundësinë e studimit dhe fitimit të bursave në Gjermani
Tetor 17, 2016 MË SHUMË