Konkurs nga USAID për studentët e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Tetor 31, 2016 MË SHUMË
Transferi i studentëve nga FSHMN dhe FIEK në UKZ
Tetor 31, 2016 MË SHUMË