Publikimi i Raporteve të Komisioneve recensuese për zgjedhjen e personelit akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2016/17
Nëntor 3, 2016 MË SHUMË
Rektori i Universitetit “Kadri Zeka” ka pritur në një takim Kryetarin e OVL-së në Gjilan
Nëntor 3, 2016 MË SHUMË