Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2016/2017
Dhjetor 1, 2016 MË SHUMË