Njoftim
Maj 30, 2017 MË SHUMË
FTESË/ Ministri i MASHT-it do të takojë stafin akademik të UKZ-së
Maj 30, 2017 MË SHUMË
FTESË/Publikimi I hulumtimit studentor të realizuar në lëndën “E drejta e Konkurrencës”
Maj 30, 2017 MË SHUMË