Profesorë të Universitetit “Kadri Zeka” trajnojnë mësimdhënësit e shkollave shqipe edhe në Preshevë
Maj 31, 2017 MË SHUMË
Profesorë të Universitetit “Kadri Zeka” trajnojnë mësimdhënësit e shkollave shqipe edhe në Preshevë
Maj 31, 2017 MË SHUMË