Rektori Bajram Kosumi ka takuar stafin akademik dhe administrativ të UKZ-së
Qershor 14, 2017 MË SHUMË
Rektori takoi personelin akademik të Fakultetit Juridik
Qershor 14, 2017 MË SHUMË