Diplomoi gjenerata e parë e studentëve të Fakultetit të Edukimit në Universiteti “Kadri Zeka”
Korrik 4, 2017 MË SHUMË