Prezantim i suksesshëm i UKZ-së në Konferencën Cloud Computing 2017 (IEEE) në Londër në Mbretërinë e Bashkuar
Korrik 20, 2017 MË SHUMË