Universiteti “Kadri Zeka” dhe Shoqata Kulturore “Dom Mikel Tarabulluzi” nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi
Shtator 8, 2017 MË SHUMË
Njoftim për mbajtjen e provimit nga lënda Financat e Koorporatave
Shtator 8, 2017 MË SHUMË