Njoftim rreth mbajtes së provimit në lëndën e Informatikës
Shtator 9, 2017 MË SHUMË
Njoftim rreth mbajtjes së provimit nga lënda: Menaxhimi Strategjik
Shtator 9, 2017 MË SHUMË