Mundësi për punë praktike nga UNDP, për të sapo diplomuarit
Shtator 19, 2017 MË SHUMË
Njoftim për shpallje të konkursit, faza e tretë e projekteve të vogla shkencore
Shtator 19, 2017 MË SHUMË
Njoftim për Ditën Ndërkombëtare të Sportit Universitar
Shtator 19, 2017 MË SHUMË