UKZ dhe AKP nënshkruajnë marrëveshje mirëkuptimi
Tetor 18, 2017 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2017/2018 – Fakulteti Juridik
Tetor 18, 2017 MË SHUMË
Njoftim për bursa nga DAAD
Tetor 18, 2017 MË SHUMË
Konkurs i jashtëm për Menaxher Personeli dhe Udhëheqës i Prokurimit
Tetor 18, 2017 MË SHUMË